Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Nimeämispyyntö

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston VIPU-yhdyshenkilöt

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kuntaanne nimeämään kaksi yhdyshenkilöä vaativan erityisen tuen VIP-verkoston yhdyshenkilöiksi. Toivomme, että toinen henkilö olisi oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista kunnassanne vastaava henkilö ja toinen opiskeluhuollon palveluita edustava. Kaksikielisissä kunnissa olisi hyvä ottaa huomioon myös molempien kielten edustus.

Nämä ns. VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa, heille järjestetään maksutonta koulutusta, erilaisia tilaisuuksia ja webinaareja. VIPU-henkilöt tuovat kuntien ja koulujen kehittämistarpeita tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua varten.

VIP-verkostossa kehitetään lapsille ja nuorille tarjottavaa oppimisen ja koulunkäynnin vaativaa erityistä tukea sekä ennaltaehkäiseviä ja varhaisia tuen muotoja. Vuonna 2018 alkanut työ jatkuu nyt uudella kaksivuotisella toimikaudella. Uudella kaudella aluetyön tärkeä painopiste on kuntien kanssa tehtävä yhteistyö, johon VIPU-henkilöiden kutsuminen liittyy.

VIP-verkostotyötä tehdään kansallisesti ja alueellisesti. Alueellisen toiminnan lisäksi tehdään erilaisten teemojen ympärille keskittyvää yhteistyötä. Päättyneellä kaudella teemoja olivat toiminta-alueittain järjestettävä opetus, sijoitetut lapset ja nuoret sekä koulua käymättömät oppilaat. Viimeksi mainitun aiheen parissa puurtanut ryhmä tuotti esimerkiksi erilaisia malleja poissaoloihin puuttumiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Uutena teemaryhmänä aloittaa tänä keväänä Käytöksellään oireilevien lasten ja nuorten asioihin perehtyvä ja heidän tarvitsemaansa tukea kehittävä ryhmä.

Edustajienne tulee ilmoittautua tämän linkin https://www.lyyti.in/VIPUhenkilot_1064 kautta heti.

VIPU-henkilöille suunnattu tiedotuswebinaari järjestettiin 31.5.2021. Tallenne löytyy täältä.

Materiaalit:

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi – Kirsi Lamberg

Tietoa VIP-verkostosta – Pirjo Koivula

Kohti konkretiaa – Terhi Ojala