Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kuntia nimeämään kaksi edustajaansa VIP-verkoston yhdyshenkilöiksi 26.5. mennessä. Toisen henkilön toivotaan olevan oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinoinnista kunnassa vastaava henkilö ja toinen opiskeluhuollon palveluita edustava.

Nämä ns. VIPU-yhdyshenkilöt saavat tietoa vaativan erityisen tuen kehittämisestä VIP-verkostossa, heille järjestetään maksutonta koulutusta, erilaisia tilaisuuksia ja webinaareja. VIPU-henkilöt tuovat kuntien ja koulujen kehittämistarpeita tiedoksi verkoston kehittämistyön suunnittelua varten. VIPU-henkilöille suunnattu tiedotuswebinaari järjestettiin ma 31.5.klo 14-16.

VIPU-toimintaan voi edelleen ilmoittautua mukaan.

Ottakaa yhteyttä 17.6. mennessä os. terhi.ojala(at)valteri.fi