Jokaisella lapsella on oikeus saada perusopetusta

Jos lapsi ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lastensuojelu järjestää lapsen hoidon oman kodin ulkopuolella. Vuonna 2016 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 57 784 lasta ja nuorta. Kiireellisesti sijoitettiin 3 529 lasta, huostassa oli yhteensä 10 424 lasta.

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä oikeus ei aina toteudu. Kunnissa ja kouluissa on tilanteita, joissa sijoitettujen lasten koulunkäyntijärjestelyissä ja tiedonkulussa on ongelmia.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Teemaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta.

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Malleja ja menetelmiä

Sisukas - Sijoitettu lapsi koulussa

Sisukas on monitoimijainen tukimalli perhehoitoon sijoitetun lapsen koulupolulle.

”Opin nyt helpommin. Ennen katselin, kun muut leikkivät. Nyt menen mukaan leikkiin.”

sijoitettulapsikoulussa.fi

Materiaalit: Sijoitetut lapset

Koulupolulla -videosarja

Teemoina mm. Koulupolulla - Intro, Koulupolulla - Matkalla kouluun, Koulupolulla - Ala-asteella

Katso materiaalit

Asiantuntijaryhmä

Mia Tapiola, lastenpsykiatrian ylilääkäri Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymästä (Kymsote),

Laura Nyyssönen / Katariina Korhonen lastensuojelun sosiaalityöntekijä Kuopiosta,

Tarja Heino tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta,

Tiina Korpela-Liimatainen, johtava rehtori, Valtion koulukotien koulusta,

Christine Välivaara, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry:sta,

Sari Granroth-Nalkki Oppimis- ohjauskeskus Valterista,

Aila Puustinen-Korhonen Suomen Kuntaliitosta sekä

Jussi Pihkala, opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä,

Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallituksesta ja

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö Valterista.