Jokaisella lapsella on oikeus saada perusopetusta

Jos lapsi ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lastensuojelu järjestää lapsen hoidon oman kodin ulkopuolella. Vuonna 2016 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 57 784 lasta ja nuorta. Kiireellisesti sijoitettiin 3 529 lasta, huostassa oli yhteensä 10 424 lasta.

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä oikeus ei aina toteudu. Kunnissa ja kouluissa on tilanteita, joissa sijoitettujen lasten koulunkäyntijärjestelyissä ja tiedonkulussa on ongelmia.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Malleja ja menetelmiä

Malleja ja menetelmiä

Sijoitetut lapset -teemaryhmään liittyviä malleja ja menetelmiä

Malleja ja menetelmiä

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Teemaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta.

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Materiaalit: Sijoitetut lapset

VIP-verkoston päätösseminaarin 7.12.2022 diamateriaalit

Teemoina mm. Yhteistyö rikastuttaa jokaista Vaatu-toimijaa / Samarbetet berikar varje aktör inom krävande konsultation, Tutkittu tieto, materiaalit ja menetelmät käyttöön – Yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa, Sinne ja takaisin - kertomus Pirkanmaan tuen kehittämisestä

Katso materiaalit

Tää on mun elämää -webinaari 1.12.2020 materiaalit

Teemoina mm. Tää on mun elämää -webinaarin ohjelma, Sijoitetun oppilaan koulupolun järjestelyt Jyväskylässä, Koulunkäyntikyky - mitä ihmettä se tarkoittaa?

Katso materiaalit

Don’t give up on us! –kokoontumisajot 15.9.2020 materiaalit, sijoitetut lapset

Teemoina mm. Don't give up on us! -kokoontumisajot 15.9.2020 aloitusdiat, Traumatisoitunut lapsi ja koulun aikuiset, Psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren tukeminen koulussa

Katso materiaalit

Koulupolulla -videosarja

Teemoina mm. Koulupolulla - Intro, Koulupolulla - Matkalla kouluun, Koulupolulla - Ala-asteella

Katso materiaalit

Sijoitettujen lasten teemaryhmä

Teemaryhmän puheenjohtaja

Merja Koivisto, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Muut asiantuntijat

Pia Eriksson, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö

Elina Kekkonen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto

Tiina Korpela-Liimatainen, johtava rehtori, Valtion koulukotikoulu

Aila Puustinen-Korhonen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Mia Tapiola, palvelupäällikkö ja vastuuylilääkäri, Lasten, nuorten ja perheiden terveyspalvelut, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Christine Välivaara, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry

Lisäksi toimintaan osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Merja Mannerkoski, Opetushallituksen opetusneuvos Pirjo Koivula, undervisningsråd Maj-Len Engelholm ja LAPE-koordinaattori Sini Enqvist sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala.