Jokaisella lapsella on oikeus saada perusopetusta

Jos lapsi ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lastensuojelu järjestää lapsen hoidon oman kodin ulkopuolella. Vuonna 2016 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 57 784 lasta ja nuorta. Kiireellisesti sijoitettiin 3 529 lasta, huostassa oli yhteensä 10 424 lasta.

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada perusopetusta jokaisena koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista. Tämä oikeus ei aina toteudu. Kunnissa ja kouluissa on tilanteita, joissa sijoitettujen lasten koulunkäyntijärjestelyissä ja tiedonkulussa on ongelmia.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Asiantuntijaryhmä

Mia Tapiola, lastenpsykiatrian ylilääkäri Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymästä (Kymsote),

Laura Nyyssönen / Katariina Korhonen lastensuojelun sosiaalityöntekijä Kuopiosta,

Tarja Heino tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta,

Tiina Korpela-Liimatainen, johtava rehtori, Valtion koulukotien koulusta,

Helena Inkinen, asiantuntija Pesäpuu ry:sta,

Sari Granroth-Nalkki Oppimis- ohjauskeskus Valterista,

Aila Puustinen-Korhonen Suomen Kuntaliitosta sekä

Jussi Pihkala, opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä,

Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallituksesta ja

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö Valterista.