Yleisdiat

Ohjelma

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden käypä hoito -suositus
Aino Talonpoika, vs. apulaisylilääkäri, Lastenpsykiatrian sosasto L1, TYKS

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa yhdessä – salassapito ja tiedonluovutus monialaisessa työssä
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri