VIP-nätverket

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Dessa elever uppskattas i Finland uppgå till cirka 10 000. Som namnet antyder hänvisar krävande särskilt stöd till att stödet som erbjuds eleverna är krävande. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete.

Eleverna kan ha svåra psykiska symptom, autismspektrum, en diagnos om utvecklingsstörning eller flera och svåra funktionshinder. Dessa elever studerar i undervisningsgrupper eller specialgrupper vid skolor som erbjuder grundläggande utbildning, i kommunala och privata specialskolor, i sjukhusundervisning, i Valteri center för lärande och kompetens skolor, i Elmeri-skolor eller i statliga skolhems skolor.

VIP presentationsvideo Läs mer

Material: VIP-nätverket

VIP-nätverksdagarnas material på svenska

Material: Vanligaste frågor och åtgärdsplaner, Individuellt inriktad elevhälsa tillsammans, ABC för ett lyckat nätverksmöte

Se materialen

Material

Material: VIP-nätverkets broschyr, VIP presentationsvideo, Elever som inte går i skola - En liten guide som stöd för skolgången

Se materialen

Kontakt

Maj-Len Engelholm

Undervisningsråd
puh. 0295 33 1601 & 050 338 4475
maj-len.engelholm@oph.fi

Misa Möller

Valteri center för lärande och kompetens
puh. 0295 33 2211
misa.moller@valteri.fi