VIP-verkoston ohjausryhmä kokousti 21.3.2019

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston kansallinen ohjausryhmä oli jälleen tärkeistä tärkeimpien asioiden äärellä opetus-ja kulttuuriministeriössä.

Mukaan kokoukseen oli tällä kertaa kutsuttu myös ydinryhmien puheenjohtajat, joista paikalla olivat Mikko Saari (OYS), Tiina Erkkilä-Wahtera (HYKS) ja Suvi Sankinen (TYKS). He kertoivat kehittämistyön alueellisesta … Lue lisää

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

EU:n vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018. Vammaiskortti on … Lue lisää

Joko sinulle on tuttu Oppimisen Tuen Neuvonta?

Palvelusta saa neuvoja esimerkiksi oppimisen tuen järjestelyihin koulussa tai lakien ja normien tulkitsemiseen sekä soveltamiseen. Kysymyksiin vastaavat Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Helsingissä työskentelevät Valterin asiantuntijat. Tarvittaessa palvelun asiantuntijatiimissä etsitään ratkaisuja moniammatillisesti ja yhdessä Opetushallituksen erityisosaajien kanssa.

Oppimisen tuen neuvontapalveluun … Lue lisää

VIP-verkoston tiedote kevät 2019

Mitä vaativan erityisen tuen palveluja on tarjolla?

Lapsille ja nuorille suunnattujen vaativan erityisen tuen palvelujen kehittäminen jatkuu VIP-verkostossa suunnitellun mukaisesti. Tavoitteena on kartoittaa moniammatillisesti eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut ja toisaalta se, mitä palveluja tarvittaisiin, mutta jotka puuttuvat.  … Lue lisää

Oppimisen tuen foorumin (OTF) Tampere-Talolla 25. – 26.4.2019

Järjestämme suuren suosion saaneen Oppimisen tuen foorumin (OTF) Tampere-Talolla 25. – 26.4.2019

Tapahtuma keskittyy erityisopetuksen ja oppimisen tuen ajankohtaisiin kysymyksiin ja kehittämiseen. Tämän vuoden teemaksi olemme valinneet tälläkin hetkellä paljon puhuttavan aiheen Kuuluuko koulu kaikille? Näin herättelemme keskustelua inklusiivisen koulun … Lue lisää

Koulua käymättömien lasten ja nuorten teemaryhmän toimintaa

VIP-verkoston teemaryhmissä paneudutaan tarkastelemaan ja kehittämään valittua ajankohtaista aihetta. Tavoitteena on koota yhteen teemasta kiinnostuneita toimijoita, tutkimuksia ja selvityksiä sekä erilaisia kokeiluja, malleja ja menetelmiä. Tarkoituksena on yhteisesti kansallisesti ja alueellisesti edistää muun muassa toimivia innovatiivisia käytänteitä ja vaikuttavia interventioita … Lue lisää