Lasten ja nuorten käytösoireilu haastaa aikuisia

VIP-verkoston uudessa teemaryhmässä etsitään ratkaisuja käytöksellään oireilevien lasten ja nuorten tukemiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.  Käytösongelmilla tarkoitetaan lasten tai nuorten käytösongelmia, jotka ovat ikätovereihin verrattuna runsaampia tai tyypiltään erilaisia ja aiheuttavat haittaa. Käytöshäiriöllä puolestaan tarkoitetaan lapsilla ja nuorilla esiintyvää pitkäaikaista ja laaja-alaista toisten oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä yhteisön laeista, normeista ja säännöistä piittaamatonta käyttäytymistä, joka heikentää yksilön toimintakykyä. Kaikilla käytöksellään oireilevilla nuorilla ei ole käytöshäiriö diagnoosia. Teemaryhmän asiantuntijat kehittävät monialaisesti tutkimukseen perustuvia keinoja edistää lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä etsitään myös tapoja vaikuttaa käytösongelmille altistaviin tekijöihin lasten ja nuorten kasvuympäristössä.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman VIP -ohjausryhmän päättämien, VIP-verkostolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Käytöksellään oireilevien lasten ja nuorten teemaryhmä

Teemaryhmän puheenjohtajana toimii

kehitysjohtaja Petra Kouvonen, ITLA

Muut asiantuntijat:

ohjaava opettaja Taru Antila, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus

rehtori Ville Laivamaa, Imatran kaupunki

yliopistonlehtori Päivi Pihlaja, Helsingin yliopisto

lastenpsykiatrian linjanjohtaja Leena Repokari, HUS

tutkijatohtori Piia Ruutu, Helsingin yliopisto

professori Hannu Savolainen, Jyväskylän yliopisto

kehittäjä Ville Turkka, Helsingin NMKY

Lisäksi toimintaan osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokset Jussi Pihkala ja Erja Vitikka, Opetushallituksen opetusneuvos Pirjo Koivula ja undervisningsråd Maj-Len Engelholm sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala.