Lasten ja nuorten käytösoireilu haastaa aikuisia

VIP-verkoston uudessa teemaryhmässä etsitään ratkaisuja käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukemiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Käytösongelmilla tarkoitetaan lasten tai nuorten käytösongelmia, jotka ovat ikätovereihin verrattuna runsaampia tai tyypiltään erilaisia ja aiheuttavat haittaa. Käytöshäiriöllä puolestaan tarkoitetaan lapsilla ja nuorilla esiintyvää pitkäaikaista ja laaja-alaista toisten oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä yhteisön laeista, normeista ja säännöistä piittaamatonta käyttäytymistä, joka heikentää yksilön toimintakykyä. Kaikilla käyttäytymisellään reagoivilla nuorilla ei ole käytöshäiriödiagnoosia.

Teemaryhmän asiantuntijat kehittävät monialaisesti tutkimukseen perustuvia keinoja edistää lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä etsitään myös tapoja vaikuttaa käytösongelmille altistaviin tekijöihin lasten ja nuorten kasvuympäristössä.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman VIP-ohjausryhmän päättämien, VIP-verkostolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Mallit, menetelmät ja webinaarit

Malleja ja menetelmiä käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuen järjestämiseksi.

Malleja ja menetelmiä

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten teemaryhmä

Teemaryhmän puheenjohtaja

Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, ITLA

Muut asiantuntijat:

Taru Antila, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Ville Laivamaa, rehtori, Imatran kaupunki

Päivi Pihlaja, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Leena Repokari, lastenpsykiatrian linjanjohtaja, HUS

Piia Ruutu, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Hannu Savolainen, professori, Jyväskylän yliopisto

Ville Turkka, kehittäjä, Helsingin NMKY

Lisäksi toimintaan osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Merja Mannerkoski, Opetushallituksen opetusneuvos Pirjo Koivula, undervisningsråd Maj-Len Engelholm ja LAPE-koordinaattori Sini Enqvist sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala.

Materiaalit: Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret

VIP-verkoston päätösseminaarin 7.12.2022 diamateriaalit

Teemoina mm. Yhteistyö rikastuttaa jokaista Vaatu-toimijaa / Samarbetet berikar varje aktör inom krävande konsultation, Tutkittu tieto, materiaalit ja menetelmät käyttöön – Yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa, Sinne ja takaisin - kertomus Pirkanmaan tuen kehittämisestä

Katso materiaalit

Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja NUBU-keskuksen online-seminaari 10.12.2021

Teemoina mm. Presentation of NUBU, VIP-network: The VIP -group focusing on children and youth who react to their environment by their behavior, Implementation of PALS in Norway

Katso materiaalit