Lasten ja nuorten käytösoireilu haastaa aikuisia

VIP-verkoston uudessa teemaryhmässä etsitään ratkaisuja käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukemiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Käytösongelmilla tarkoitetaan lasten tai nuorten käytösongelmia, jotka ovat ikätovereihin verrattuna runsaampia tai tyypiltään erilaisia ja aiheuttavat haittaa. Käytöshäiriöllä puolestaan tarkoitetaan lapsilla ja nuorilla esiintyvää pitkäaikaista ja laaja-alaista toisten oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä yhteisön laeista, normeista ja säännöistä piittaamatonta käyttäytymistä, joka heikentää yksilön toimintakykyä. Kaikilla käyttäytymisellään reagoivilla nuorilla ei ole käytöshäiriödiagnoosia.

Teemaryhmän asiantuntijat kehittävät monialaisesti tutkimukseen perustuvia keinoja edistää lasten ja nuorten tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä etsitään myös tapoja vaikuttaa käytösongelmille altistaviin tekijöihin lasten ja nuorten kasvuympäristössä.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman VIP-ohjausryhmän päättämien, VIP-verkostolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten teemaryhmä

Teemaryhmän puheenjohtaja

Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, ITLA

Muut asiantuntijat:

Taru Antila, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Ville Laivamaa, rehtori, Imatran kaupunki

Päivi Pihlaja, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Leena Repokari, lastenpsykiatrian linjanjohtaja, HUS

Piia Ruutu, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Hannu Savolainen, professori, Jyväskylän yliopisto

Ville Turkka, kehittäjä, Helsingin NMKY

Lisäksi toimintaan osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Erja Vitikka, Opetushallituksen opetusneuvos Pirjo Koivula, erityisasiantuntija Merja Mannerkoski ja undervisningsråd Maj-Len Engelholm sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala.

Materiaalit: Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret

Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret -teemaryhmän ja NUBU-keskuksen online-seminaari 10.12.2021

Teemoina mm. Presentation of NUBU, VIP-network: The VIP -group focusing on children and youth who react to their environment by their behavior, Implementation of PALS in Norway

Katso materiaalit