Yhdessä työskentelyn tarve, tahto ja taito
Tiina Vormisto, palveluesimies, verkostokoordinaattori

Käypä hoito – Suositus
Ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten käytöshäiriöt
Piia Karjalainen, KM, THL, Itla, Helsigin yliopisto

Kirkonkylän koulun hyvän mielen päivä
Helena Hätönen

Tuki kehitysvammaisille oppilaille ja resurssiluokkatoiminta
Stöd för elever med intellektuell funktionsvariation och verksamhet i resursklass
Mia Haglund, Sami Horttana

TUVET-hankkeen ja ViP-verkoston yhteistyö keväällä 2019
Elina Kontu