LAPE-muutosohjelman yhteys VIP-verkostoon

Jaana Jokinen, erityisasiantuntija, LAPE- hanke

Vaativan erityisen tuen tilanne ja kehittämistarpeet alueellisesta näkökulmasta

Oulun kaupunki, Tiernan koulu Rehtori, Merja Peteri

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Rovaniemi Johtaja, Anita Lammassaari

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Ohjaava opettaja, Maria Laiho

Kehittämisen keskeisimmät kohteet ja ratkaisuehdotuksia

Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto

Rajapinnoista yhdyspintoihin

Anne Vierelä, johtava rehtori, Valteri