Alueellisen Kick off -tilaisuuden avaus

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö & Merja Koivisto, ohjaava opettaja

VIP-verkoston kansalliset tavoitteet ja tehtävät

Pirjo Koivula, opetushallitus

Luokan näkymättömät – kohtaamattomuus oppimisen ja hyvinvoinnin esteenä

PhD. Niina Junttila, kasvatuspsykologian apulaisprofessori

Lasten ja perheiden palveluiden uusia tuulia ja yhdyspintoja koulun / vaativan erityisen tuen kanssa

Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, erityisasiantuntija