Opetusratkaisu lapsen vakaviin motorisiin, kielellisiin tai kognitiivisiin haasteisiin

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain.

Opetuksen järjestämisestä toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Malleja ja menetelmiä

Toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen liittyviä malleja ja menetelmiä.

Malleja ja menetelmiä

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Teemaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta.

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Vaikeavammaisen lapsen koulunkäynti Suomessa -sähköinen opas

”Vaikeavammaisen lapsen koulunkäynti Suomessa” on joulukuussa 2021 julkaistu selkokielinen, sähköinen opas koulunkäynnistä Suomessa. Opas on julkaistu kahdellatoista kielellä: kiina, albania, kurdi, somali, venäjä, arabia, persia, saame, ruotsi, englanti, espanja, viro.

Löydät ohjeita kirjoissa käytettävän Book Creatorin puheominaisuuksista eri kielillä palvelun ohjesivuilta. (Sivu on englanniksi.)

Siirry kielivaihtoehtoihin

Materiaalit: Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

VIP-verkoston päätösseminaarin 7.12.2022 diamateriaalit

Teemoina mm. Yhteistyö rikastuttaa jokaista Vaatu-toimijaa / Samarbetet berikar varje aktör inom krävande konsultation, Tutkittu tieto, materiaalit ja menetelmät käyttöön – Yhteistyö opettajankoulutuksen ja tutkimuksen kanssa, Sinne ja takaisin - kertomus Pirkanmaan tuen kehittämisestä

Katso materiaalit

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus: Muuta materiaalia

Teemoina mm. Opin ja osaan. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus perusopetuksessa - päivitetty versio, Kaikki oppii! Pidennetty oppivelvollisuus ja oppimisen mahdollisuudet - Päivitetty versio, Jag lär mig och jag kan. Undervisning enligt verksamhetsområde i den grundläggande utbildningen

Katso materiaalit

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen teemaryhmä

Teemaryhmän puheenjohtaja

Pirjo Koivula, opetusneuvos, Opetushallitus

Muut asiantuntijat

Merja Mannerkoski, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hannu Heiskala, lastenneurologian dosentti, Helsingin yliopisto

Päivi Lång, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Irene Rämä, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Lauri Räty, erityisluokanopettaja, Jyväskylä

Aino Äikäs, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Vera Tarvonen, päiväkodin johtaja, Pilke päiväkodit

Maiju Mäki, tuottaja, vaikeavammaisten ja varhaiskasvatuksen materiaalit, Kehitysvammaliitto

Lisäksi toimintaan osallistuvat Opetushallituksen LAPE-koordinaattori Sini Enqvist ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala.