Opetusratkaisu lapsen vakaviin motorisiin, kielellisiin tai kognitiivisiin haasteisiin

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain.

Opetuksen järjestämisestä toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle.

Kehittämistyö tehdään ministeriön asettaman ohjausryhmän päättämien VIP-verkoston tavoitteiden mukaisesti.

Asiantuntijaryhmä suunnittelee ja koordinoi teemaan liittyvää toimintaa kansallisesti.

Malleja ja menetelmiä

Toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen liittyviä malleja ja menetelmiä.

Malleja ja menetelmiä

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Teemaan liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta.

Tutkimusta ja kirjallisuutta

Materiaalit: Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus: Muuta materiaalia

Teemoina mm. Opiskelu toiminta-alueittain

Katso materiaalit

Asiantuntijaryhmä

Hannu Heiskala, lastenneurologi, linjajohtaja (em.) HUS,

Aino Äikäs, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto,

Lauri Räty, erityisluokanopettaja, Jyväskylä,

Maarit Varvikko, sosiaalityöntekijä Helsinki,

Irene Rämä, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto,

Päivi Lång, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri,

Maarit Lasanen, rehtori, Elmeri-koulut, sekä

Jussi Pihkala, opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä,

Pirjo Koivula opetusneuvos Opetushallituksesta ja

Terhi Ojala, hanke- ja koulutuspäällikkö Valterista.