Kaikki maakunnat, Kuopio

Kuopio 11.4.2019 Ohjelma

Yleisdiat

Lapsille ja nuorille suunnattujen vaativan erityisen tuen palvelujen kartoitus
Terhi Ojala, Valteri

Monialaisuutta etsimässä – CA-mallin mahdollisuudet
Tarja Koskinen, oyl, palvelulinjajohtaja/KYS, nuorisopsykiatria

Voimaa yhdessä tekemisestä, alueellinen toimintamalli
Seppo Huhtiniemi

Mitä VIP voi hyödyntää LAPE-kehittämisessä
Minna Rytkönen, Th, TtT, Lape muutosagentti, Pohjois-Savon liitto

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa yhdessä
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, VIP-verkosto, Kuopio

Opiskeluhuollon vaikuttava ja tehokas ohjaus lapsilähtöisesti
Kari Lehtola, Opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Käytöshäiriöiden käypä hoitosuositus
Anita Puustjärvi, Lastenpsykiatrian oyl, linjajohtaja, KYS

Keski-Suomi / Jyväskylä

Jyväskylä 14.2.2019 ohjelma

Yleisdiat

Keski-Suomen LAPE-tuloksia, katsaus vuoden 2019 toimintaan ja yhdyspintoja VIP-verkostoon
Petri Oinonen

Voimaa yhdessä tekemisestä, alueellinen toimintamalli

Kotimäen päiväkodin taukojumppa

Etelä-Savo / Mikkeli

Mikkeli 20.2.2019 ohjelma

Mikkeli 20.2.2019 yleisdiat

LAPE Etelä-Savo tilannekatsaus ja vuosi 2019

Kansalliset ja maakunnan raamitukset perhekeskustoimintaan. Keskeiset kehittämistavoitteet vuodelle 2019.
Arja Hastrup, johtava asiantuntija, THL

Monitoimijaisuus, Monitoimijainen arviointi, rakenteet ja yhdessä toimiminen
Olli Humalamäki

Pohjois-Savo / Kuopio

Kuopio 13.2.2019 ohjelma

Kuopio 13.2.2019 yleisdiat

Monialaisuutta etsimässä
Tarja Koskinen, palvelulinjajohtaja/KYS, nuorisopsykiatria

Suonenjoen LAPE-palvelut

Mitä tuloksia LAPEsta? Miten monitoimijuus liittyy VIP-verkoston toimintaan?
Minna Tihinen, muutospäällikkö, YHDESSÄ! Pohjois-Savon liitto
Laura Nyyssönen, sosiaalityöntekijä, Kuopion kaupunki

Pohjois-Karjala / Joensuu

Joensuu 21.2.2019 ohjelma

Joensuu 21.2.2019 yleisdiat

VIP-ydinryhmätyöskentelyn suuntaviivat ja tavoiteltava yhteistö alueellisten toimijoiden kanssa
Jyrki Huusko, rehtori, Nepenmäen koulu, Nepenmäen koulun sairaalaopetus

Pohjois-Karjalan helmet, LAPE-tuloksia 2017-2018 sekä katsaus 2019 toimintaan
Anne Frimodig, muutosagentti

Monitoimijaisuus lasten ja perheiden tukemisessa
Sanni Penttilä, ylilääkäri, Siun sote